รูปแบบสินเชื่อ

hire
Purchase

hire Purchase
with balloon

ดอกเบี้ย

ต่ำกว่า

สูงกว่าเล็กน้อย

ผ่อนต่อเดือน

สูงกว่า

ต่ำกว่า

ความยืดยุ่นของสัญญา

เป็นเจ้าของเมื่อผ่อนครบ

จ่ายบอลลูนหรือเทิร์น
เป็นรถคันใหม่ได้

ความยืดยุ่นของสัญญา

คนที่ต้องการเป็นเจ้าของรถ
เมื่อผ่อนครบทันที

คนที่ต้องการเปลี่ยนรถ
บ่อยๆและชื่นชอบ
การลองรถคันใหม่ๆ