ตัวตนของเรา

ตัวตนของเรา

WELCOME

to the world
of passionate experience
with ALPHA x-mark

“We value your personal passion and lifestyle”
Alpha X… your trusted partner and financial solution
provider with our expertise in premium and
luxury vehicles.

Our priority is to bring the ultimate experience
to match your extraordinary lifestyle.

showcase

Fill up your
missing pieces

A key to unlock your desire

showcase

Live up to
your highest
possible dream

Drive your pride

showcase

Embrace
the wonderful life

Release Your Soul

showcase

Indulge
in your passionate
experience

Stay on your own sanctuary

showcase

Join Our Club

Exclusive Networking

showcase

Enjoy Your
Privilege

Alpha X… Wealth With Passion

WHAT WE DO

Customer

CUSTOMER

เราพร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิด
แนะนำให้คำปรึกษาคุณในทุกๆเรื่อง
ที่เกี่ยวกับยานพาหนะ
ไม่ใช่แค่ธุรกรรมสินเชื่อ

Customer

CONNECT

เชื่อมโยงการให้บริการกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจเพื่อส่งมอบการให้บริการและ
ประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับคุณ

Customer

CUSTOMIZE

เราพร้อมที่จะให้บริการทางการเงิน
ที่ออกแบบตามความต้องการ
ของคุณ

Second banner

วิสัยทัศน์

To create

Ultimate experience
financial service personalize
for each individuals

สร้างประสบการณ์ในการบริการทางการเงินที่ดีที่สุด
ออกแบบให้เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ

พันธกิจ

Client

Personal consultant ดูแลคุณเหมือนเพื่อนที่ดีที่สุดของเรา

Partner

สร้างคอมมูนิตี้หรือพื้นที่สําหรับคนรักพาหนะลักชัวรี่
และไลฟ์สไตล์ มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

Digital
Capability

สร้างระบบการทําธุรกรรมทางการเงินแบบไร้รอยต่อ
ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากแบบเดิมๆ สามารถทําได้ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์

OUR PARTNER

ให้คุณได้ครอบครองยานยนต์ในฝันร่วมกับ
พันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเข้าใจ
ในแพสชั่นของคุณเช่นเดียวกับเรา

Partner